کاربرد ترکیبات جزئی در تشخیص تقلبات روغن‌های گیاهی

۱۰,۰۰۰ ریال

افزایش ماندگاری گوشت چرخ‌کرده مرغ با استفاده از دو گونه لاکتوباسیلوس‌ و EDTA

۱۰,۰۰۰ ریال

میزان فلزات سنگین سرب و قلع در عسل های تصفیه شده(صنعتی) تصفیه نشده (سنتی) و موم دار در استان زنجان

۱۰,۰۰۰ ریال

ارزیابی تأثیر نوع حلال استخراج کننده عصاره چای سبز بر خصوصیات ضدباکتریایی و ضدقارچی آن

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی غلظت‌های روی، سرب، کادمیوم و مس در گندم و نان مصرفی در شهر همدان

۱۰,۰۰۰ ریال

مقایسه روش الکتروفورز موئینه ای با آشکارساز جذبی با روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا برای اندازه گیری مقدار هیستامین در محیط کشت میکروبی

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی تأثیر اسانس گلپر بر برخی از ویژگی های میکروبی، شیمیایی و حسی دوغ حرارت دیده

۱۰,۰۰۰ ریال

اثر بازدارندگی سویه‌های بومی باکتری‌های اسید لاکتیک علیه باکتری‌های بیماری‌زای غذایی

۱۰,۰۰۰ ریال

تعیین باقیمانده انروفلوکساسین در گوشت بلدرچین‌های عرضه شده در یزد با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

۱۰,۰۰۰ ریال

تعیین میزان آلودگی میکروبی کره های سنتی و پاستوریزه عرضه شده در شهر بیرجند

۱۰,۰۰۰ ریال
0