لیستریاهای جداسازی شده از پنیرهای سنتی منطقه تبریز: فراوانی، تنوع گونه ای و ویژگی های فنوتیپی

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی اثرات ضد میکروبی روغن سیاه دانه در سوسیس با نیتریت کاهش یافته

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی شاخص های شیمیایی، میکروبی و تعیین زمان ماندگاری برگر تلفیقی (کپور نقره ای- گوشت مرغ) در طول مدت نگهداری در شرایط انجماد

۱۰,۰۰۰ ریال

تعیین ترکیبات شیمیایی و خاصیت ضد میکروبی اسانس ریشه شلغم شیرازی در شرایط آزمایشگاهی

۱۰,۰۰۰ ریال

ژنوتایپینگ سوش های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از شیر خام و فرآورده های لبنی

۱۰,۰۰۰ ریال

مقایسه اثر اعمال تنش های کمتر از حد کشندگی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس فرمنتوم استفاده شده به عنوان کشت همراه در ماست سین بیوتیک و دستگاه گوارش مصرف کنندگان

۱۰,۰۰۰ ریال

جداسازی و غربال گری باکتری های تولید کننده باکتریوسین از فراورده های لبنی بومی کرمان و بررسی فعالیت ضدباکتریایی باکتریوسین تولیدی

۱۰,۰۰۰ ریال

بررسی باکتری شناسی ورم پستان گاو در گاوداری های شهر اصفهان و تاثیر عصاره های بره موم و گرده گل کندوی زنبور عسل بر روی باکتری های جدا شده

۱۰,۰۰۰ ریال

مقایسه میزان آلودگی به اشریشیاکلی در گوشت مرغ پرورش یافته در شرایط بدون آنتی بیوتیک و عادی

۱۰,۰۰۰ ریال

جداسازی و شناسایی آرکوباکتر بوتزلری از گوشت ماکیان عرضه شده در کشتارگاه ها و خرده فروشی ها درشهرستان تنکابن

۱۰,۰۰۰ ریال
0