مشاوره مقدماتی بیماران مبتلا به سرطان

۱۰,۰۰۰ ریال

مقید سازی شیمیایی و بیهوشی در حیات وحش

۱۰,۰۰۰ ریال

موارد لزوم کاربرد عمل سزارین در حیوانات اهلی

۱۰,۰۰۰ ریال

چگونگی ارزیابی لنگش در سطح گله های شیری

۱۰,۰۰۰ ریال

آنچه باید در مورد نحوه انتخاب نوع پانسمان متناسب با زخم بدانیم

۱۰,۰۰۰ ریال

تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع سندرم ناویکولار در اسب های پرش

۱۰,۰۰۰ ریال

مروری بر بدشکلیهای خمشی در کره اسب ها

۱۰,۰۰۰ ریال

بیماری دیابت

۱۰,۰۰۰ ریال

کمربندهای پرخطر ایران را بشناسید

۱۰,۰۰۰ ریال

غربالگری کانسر سرویکس

۱۰,۰۰۰ ریال
0