عوارض دیررس دیابت (عوارض مزمن)

۱۰,۰۰۰ ریال

زبان شناسی اعصاب

۱۰,۰۰۰ ریال

بهترین برخورد با بیمارى صعب العلاج

۱۰,۰۰۰ ریال

برای داشتن پوستی جوان و سالم چه باید کرد

۱۰,۰۰۰ ریال

چشم انداز وضعیت سرطان در ایران و لزوم ایجاد کلینیک هاى چند تخصصى

۱۰,۰۰۰ ریال

بازسازى پستان بعد از جراحى سرطان پستان

۱۰,۰۰۰ ریال

اینترنت و پیشگیرى از سرطان

۱۰,۰۰۰ ریال

مقید سازی شیمیایی و بیهوشی در حیات وحش

۱۰,۰۰۰ ریال

حمایت اجتماعى درمبتلایان به سرطان

۱۰,۰۰۰ ریال

موارد لزوم کاربرد عمل سزارین در حیوانات اهلی

۱۰,۰۰۰ ریال
0