بیماری دیابت

۱۰,۰۰۰ ریال

مشاوره مقدماتی بیماران مبتلا به سرطان

۱۰,۰۰۰ ریال

کمربندهای پرخطر ایران را بشناسید

۱۰,۰۰۰ ریال

غربالگری کانسر سرویکس

۱۰,۰۰۰ ریال

عوارض دیررس دیابت (عوارض مزمن)

۱۰,۰۰۰ ریال

زبان شناسی اعصاب

۱۰,۰۰۰ ریال

بهترین برخورد با بیمارى صعب العلاج

۱۰,۰۰۰ ریال

برای داشتن پوستی جوان و سالم چه باید کرد

۱۰,۰۰۰ ریال

چشم انداز وضعیت سرطان در ایران و لزوم ایجاد کلینیک هاى چند تخصصى

۱۰,۰۰۰ ریال

بازسازى پستان بعد از جراحى سرطان پستان

۱۰,۰۰۰ ریال
0